Doprava ve městech

MODERNÍ MĚSTSKÉ PLÁNOVÁNÍ

Dopravní a územní plánování městských úřadů může dát před městem závislým na autech přednost jiné alternativě: čistší, zelenější a spravedlivější podobě města. Některé z nejlepších příkladů najdeme v západní Evropě a Skandinávii. V Nizozemí je 128 aut na čtvereční kilometr, což je jedna z největších koncentrací na světě. Plánované využití národního prostoru však přikládá prioritu cyklistickým stezkám, které nizozemským městům umožňují ve světovém srovnání dosahovat k nejvyšší míře využití kol. A množství kol prohánějících se mezi přírodními ploty, působí opravdu krásně. Kolem 30 pro­cent všech městských pochůzek je tam prováděno na kole, což vynikne zvláště ve srovnání s méně než jedním procentem ve městech USA. Ve Stock­holmu zorganizovala městská rada zřízení satelitních „tranzitních vesnic", navázaných na síť kolejové rychlodráhy a umožňujících růst obytné zástav­by v nevelké vzdálenosti od úřadů a obchodů. Jak budování a využití tohoto dopravního propojení vzrůstalo, pěší dosažitelnost služeb v těchto čtvrtích podnítila v letech 1980 až 1990 pokles pojížděk autem o 229 kilometrů na osobu.

Město Curitiba v Brazílii je proslulé nejen moderním uměním, ale i autobusovou dopravou a cyklistickými cestami. Počátkem sedmdesátých let navrhlo město několik hlavních silničních tras, paprskovitě se rozbíhajících ze středu města a tvo­řících strukturní osy autobusové dopravy. Správní rozhodnutí o zonálním členění města povzbuzuje k vysoké hustotě zástavby podél těchto doprav­ních koridorů. Od té doby zvýšilo rychlost a pohodlí tohoto systému zavádění takových inovací, jako jsou velkokapacitní autobusy na přetížených tratích a tubusovité přístřešky, kde si pasažéři kupují jízdné předem. Stanice minibusů a auto­busů se napojují na 150 kilometrů dlouhou síť cyklistických stezek. Ačkoliv je v Curitibě jedno auto na každé tři obyvatele, dvě třetiny všech cest po městě se absolvují autobusem. Automobilová doprava se od roku 1974 snížila o 30 procent, přestože se populace zdvojnásobila.

Ve městech, která silně podporují veřejnou dopravu a cyklistiku, se začínají ujímat některé soukromé iniciativy. Od konce osmdesátých let zaznamenávají v Evropě rostoucí popularitu například sítě spoluvlastněných aut. Každý člen zaplatí za kartu, která otevírá skříňky s klíči od aut, která parkují kolem města. Členům, kteří si auto telefonicky rezervují, je přiděleno to nejbližší. Sdružení Evropská síť spoluvlastněných aut má nyní více než 100 000 účastníků ve 40 organizacích z 230 měst v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemí. Jedna z největších skupin se jmenuje Stattauto a její ústředí v Berlíně odhaduje, že každé z jejich vozidel nahradí pět soukromých aut; každý rok tento vozový park eliminuje celkově 510 000 kilometrů jízdy.

Autobusová doprav Curitiba

Soukromý sektor se účastní financování veřejné dopravy už dlouhou dobu. Na sklonku devatenáctého století byly soukromé společnosti ochotny hradit účet za budování městské kolejové dráhy oplátkou za poskytnutí stavebních práv na pozemcích poblíž stanic. V posledních letech se dopravní konstrukce platí z veřejných fondů. Nyní ale jistá soukromá společnost v Portlandu jedná o stavbě lehké rychlodráhy na letiště výměnou za pronájem letištní plochy. Systém nadzemní dráhy přes Bangkok bude velkou část svých výnosů realizovat komerční zástavbou pod tratí a jsou rozpracovány i četné jiné projekty v jiných lokalitách. Stejně tak může soukromý sektor pomoci i v provozování veřejné dopravy. V Curitibě hradí soukromé spo­lečnosti běžný provoz autobusů a město nese náklady na výstavbu a údržbu silnic, osvětlení, autobusové zastávky a administrativu dohlížející na spo­lečnosti.

Kodaň realizovala ještě rozvinutější partnerství veřejného a privátního sektoru v plánu na využití kol. Město udržuje kolový park pro veřejné použití, který je financován z reklamy umístěné na kolech a rámech bicyklů. Systém si získal velkou oblibu: organizátoři odhadují, že průměrně se z 2 300 jízdních kol každých 8 minut jedno vypůjčí.

 

Kontakty

Chlumecká 1531 (směr centrum)
198 00 Praha 9

VÝKUP A PRODEJ
Mobil 1: (+420) 776 896 896
Mobil 2: (+420) 778 526 400
Mobil 3: (+420) 778 440 500

KANCELÁŘ
Tel.:(+420) 281 866 744
E-mail: info@actir.cz
Praha 9 Černý most
Prodej dopravní a nákladní techniky